Ladislav Végh - podnikateľ v reštauračnom stravovaní